Ege Diş Protez

İ.KAYNAKLARI

İ.KAYNAKLARI

"BAŞARIMIZI, GÜLÜŞLERİ GÜZELLEŞTİREN ÇALIŞANLARIMIZA BORÇLUYUZ"

İŞ BAŞVURU FORMU

Faaliyette bulunduğumuz sektörde 60 yılda ulaşmış olduğumuz başarı,kalite ve ilklerle dolu yerimizi, digital ve çalışan odaklı İK politika ve süreçlerini uygulayarak devam ettirmek ve ileriye taşımaktır..
Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır.
Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız.

Kalite standartlarına ve iş Sağlığı ve Güvenliği politikalarıına uygun çalışma ortamı yaratmak,
Açık kapı politikasının sürekliliğinin sağlanması,
Eşit,katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile çalışanlarımızın tüm süreçlere etkin olarak katılmasını sağlamak,
Çalışanların performansları, liderlik potansiyelleri ve bireysel tercihleri de dikkate alınarak açık pozisyonların iç değerlerimiz olan çalışanlarımızla değerlendirilmesini sağlamak,
Gelişmenin en önemli yapı taşı olan eğitimi tüm çalışanlar için en etkin şekilde programlamak ve gerçekleştirmek,
Yüksek performansı destekleyen, çalışanların iş hedeflerine katkısı ve yetkinliklerini merkeze alan, ödüllendirici, motive edici ve takdir uygulamalarını adil ve objektif olarak yürütmek,
Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate alarak bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
Çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri nedenler ile herhangi bir ayrımcılık yapılmasını kesinlikle engellemek,en adil ve güvenli çalışma ortamını yaratmak,
Şirketin değişimlere ve gelişmelere hızlı adapte olabilecek organizasyonel yapısını sürekli geliştirmek,